Profesionální videoprohlídka

Videoprohlídka poskytuje možnost prezentovat nejatraktivnější části nemovitosti, zdůraznit její přednosti a "naladit" se na jejího ducha. Pomocí videoprohlídky lze předat genius loci nemovitosti a zaujmout zájemce. Jedná se o moderní prodejní nástroj pro prezentaci nemovitosti, díky kterému lze nemovitost rychleji a lépe prodat či pronajmout.

Díky videoprohlídce má budoucí zájemce možnost z pohodlí svého domova nahlédnout do prostor tak, jako by si je sám procházel. Vhodně natočenou a sestříhanou videoprohlídkou lze zájemci zprostředkovat dokonalou představu o uspořádání místností i jejich návaznosti a skvěle doplnit jeho dojem z nemovitosti získaný pomocí fotografií.

Videoprohlídka zvýší atraktivitu nemovitosti a tím i šanci na rychlejší a výhodnější prodej či pronájem, předá potenciálním zájemcům lepší představu o prostorech a jejich atmosféře. Videoprohlídka pomůže zvýšit počet zájemců, zajistí rychlejší prodej a vyšší cenu. V dnešní moderní době nám videoprohlídka umožní vaši nemovitost přitažlivě prezentovat i mladé generaci zejména na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, Youtube atd.

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně