Právní a hypotéční servis

Žádná transakce na realitním trhu se neobejde bez právního servisu, ať jde o prodej či pronájem nebo převody majetku, práv či nemovitostí. Jen tak lze zajistit, aby se transakce zbytečně neprodloužila z důvodu právních vad podepsaných transakčních dokumentů či z důvodu absence důležitých příloh a dokladů.  

Dlouhodobě spolupracujeme s advokátní kanceláří, která zajišťuje komplexní právní servis a stará se o přípravu smluv, advokátní úschovu veškerých finančních prostředků (rezervační zálohy, kupní ceny, příp. dalších), vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a další činnosti nezbytné pro převod nemovitosti na nového vlastníka.

S našimi právníky jsme v úzkém kontaktu v průběhu celého obchodu a v případě potřeby s ním konzultujeme složitější právní otázky tak, abychom pro vás vždy zajistili bezpečí. Ne všechny obchody jsou vždy jednoduché, proto se nás nebojte kontaktovat i pokud jste v nesnázích, potýkáte se s exekucí, insolvencí nebo potřebujete vypořádat spoluvlastnictví nebo společné jmění manželů.

Úzce spolupracujeme s hypotéčním poradcem, který pro vás nebo pro kupujícího, který má zájem o vaši nemovitost, umí zajistit hypotéční úvěr, úvěr ze stavebního spoření nebo jiné financování. Má dlouholetou praxi a pracuje s mnoha subjekty napříč bankovním trhem a pro každého klienta individuálně hledá cestu a produkt, jak nemovitost financovat.

U stávajících úvěrů poskytne našim klientům konzultaci a poradí, jak při prodeji nejlépe vypořádat stávající hypotéku, jak ji převést, případně jak vhodně přefinancovat tak, abyste ušetřili.

Součástí právního servisu je i vypořádání se s historickými nesrovnalostmi u vaší nemovitosti v evidenci katastru nemovitostí (nezapsané stavby, nesprávně zaměřené pozemky apod.). V takovém případě vám zajistíme vyhotovení geometrického plánu, pasportu stavby nebo stavební dokumentace.

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně