Ceník služeb

Naše ceny jsou smluvní, vodítkem vám může být orientační ceník níže. Cenu vám upřesníme po konzultaci vašeho konkrétního případu.

Prodej nemovitosti

  • Nemovitost do 5 mil. Kč - 5% z dosažené kupní ceny
  • Nemovitost 5 až 15 mil. Kč - 4% z dosažené kupní ceny
  • Nemovitost nad 15 mil. Kč - 3% z dosažené kupní ceny

Pronájem nemovitosti

  • 1 měsíční nájem, minimálně však 12.000,- Kč (tuto částku hradí pronajímatel)

Ocenění nemovitosti (pro dědictví, rozdělení spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů a pod.)

Dle druhu, velikosti a vzdálenosti

  • 2.000,- až 5.000,- Kč (včetně návštěvy oceňované nemovitosti)

Konzultace

Expertní konzultace s realitním makléřem

  • 1.500,- Kč/hodinu (osobní schůzka)
  • 1.200,- Kč/hodinu (on-line schůzka videohovor přes Zoom, MS Teams, WhatsAp apod.)

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně